MENU
PRODUKTE

Professionelle Gastro Geräte

Gastrogeräte Diamond

CZ +420 602 320 378

SK +421 948 91 19 38

Rufen sie an für mehr info

Maßgeschneiderte Lösungen

In unserem Angebot finden Sie genau das, was Sie brauchen

Garantierte Zufriedenheit

Die besten gastronomischen Einrichtungen von renommierten europäischen Lieferanten

Produziert © 2012 - 2020 | PodNaWeb

Unsere Website verwendet Cookies, um eine 100% ige Funktionalität sicherzustellen.

Vážení zákazníci,

v prvom rade prajeme veľa zdravia vám, vašim rodinám a vašim zamestnancom. Situáciu, v ktorej sa momentálne všetci nachádzame berieme v spoločnosti EU PasTels, s.r.o. veľmi vážne.

Aby boli vaše prevádzky v danej situácii (hlavne pekárne a reštaurácie s rozvozom jedál) bezpečné pre všetkých a umožnili ste vyhovieť potrebám zákazníkov, nariadili sme kompletnú dezinfekciu našich produktov v skladových priestoroch.

Objednávanie tovaru je k dispozícii pre všetky naše produkty na webovej stránke www.gastroeshop.eu bez obmedzení. Sme vám k dispozícii online a telefonicky denne od 8.00 do 18.00 hod. Dúfame, že sa situácia čo najskôr zmení k lepšiemu. Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete informácie ohľadom našich produktov a ich dostupnosti, môžete nám poslať e-mail na adresu info@gastroeshop.eu alebo nás môžete kontaktovať na čísle +420 602 320 738 alebo +421 948 911 938.

Ďakujeme.